Výtah z občanského zákoníku ohledně cestování tramvají..
140/1961 Sb. trestního zákoníku

článek 1: (rovnováha bytí ... v tramvaji)
Nejlepší a nejvýhodnější, v rozvojové kapitalistické zemi,
je hýbat se v tramvaji zcela rovnoměrně.
Nejde o to, naklánět se zároveň na obě strany.
Stačí se nepřehnout jinak než kousek papíru.
Spolucestující pochopí, když jim takový vyvážený člověk,
zcela váženě šlápne na spodní část jejich chodidla.
Nepochopí-li však šlapající, jak správně šlápnout,
bude to šlápnutého určitě bolet více.

článek 2: (fyzický kontakt)
Je lepší vyhýbat se také zadního styku s cestujícími.
Obzvláště hýždní masa dámy, je-li již přitisknuta,
působí zpětným krevním tlakem, a zaboulenina v zadní části těla,
se u osob mužského pohlaví (obvykle), projeví též jako
vyboulenina vpředu.
Jde vždy jen o vyrovnanost.
Lepší je střed. Proto je lepší se nedotýkat cizích hýždí.
Možná, v trošku lépe otevřené společnosti, by to ani nevadilo.
Možná by se to stalo pro celou tramvaj rozkošným zážitkem.
Ovšem zůstaňme radši při zemi.
Jsme pořád v morálně svázaném světě.

článek 3: (chování v tramvaji obecně)
Dále přistupme k společenskému chování v tramvaji:
sociální složení obyvatel tramvaje může být velmi pestré,
proto naše chování a pohyb (účinek našeho chování na prostor),
mělo by se také měnit zároveň s dotyčnou osobou,
obzvláště dotýká-li se vás tato osoba osobně.

článek 4: (komunikační úroveň tramvaje)
Můžete se dotýkat jak vzájemným gestikulačně zrakovým způsobem,
nebo přímo slovy (to je méně obvyklé, protože si většinou na vědomé úrovni nemáte co říci).
Je lepší se dotýkat dané osoby neverbálně.
Směřovat jí do hlubin blbin, zase záleží na vaší osobě,
jakou náladu chcete dotyčné osobě vzkázat..
Pokud odmítá váš zrakový signál, je lepší se na danou osobu vyprdnout (ovšem pouze pomyslně).
Starším lidem obvykle také umožníme posezení,
je-li to možné.

článek 5: (duševní a jiné projevy)
Pokud jsme v tramvaji sami, neměli bysme se bavit s přáteli,
vypadalo by to příliš schizofrenně.
Dnešní společnost totiž neuznává víceosobnostní lidi jako normu.
Myslím že jsou však oni na vyšším stupni vývoje.
Je jich pouze méně.
Dále není vhodné bavit se s maňáskem, či kreslit do okna zbytečně srdíčka,
když v zápětí vás někdo seřeže a nakreslí na sklo buď svůj krásný obličej, nebo hákový kříž,
či jiné velmi oblíbené archetypální obrazce.

článek 6: (vhodná témata rozhovoru)
Dnes mnoho lidí rozumí všemu, a dělá že ničemu nerozumí.
Většinou je to však naopak.
Proto se v tramvaji většinou radno bavit v zájmu, nikoli v nezájmu dobra.
Není vhodné vést ostré diskuze s kýmkoli.

článek 7: (opilství a jiné psychotické stavy, časté v nočních linkách)
Nemá-li občan tramvaje při sobě ruční, či jinou zbraň,
je mu radno vyhýbat se denním tramvajím a používat spíše noční.
První výhodou je malá pravděpodobnost výskytu ohroženého druha
s plackou a průkazkou. Bojí se tmy a psychotiků, především.
Jste-li psychotik, či pouze dočasný psychotik,
pod vlivem omamných nebo dokonce psychotropních látek,
jste ve značné výhodě.
Onen ohrožený druh se totiž bojí právě VÁS.
Lze toho využít zajisté i v lince denní.
Můžete se svého oblíbeného revizora zeptat,
má-li rybu, nebo jestli nepotřebuje píchnout,
že máte nůž, chce-li ho, že ho může mít též.
Můžete mu také naznačit svou labilitu poplácáním po zadku,
přičemž si můžete drbat za uchem, a šťourat tužkou hluboko v nose.
Většina z menšiny revizorů potvrzuje.
Opravdu se VÁS bojí.
Buďte zlý pes!

článek 8: (dodatek ke zvěrstvu)
Nikdy neberte do tramvaje psa s košíkem, není-li již dost starý,
na to, aby se vyrovnal s mřížkou tlačící jej mezi zuby,
a bránící mu ve fyzickém kontaktu s ostatními lidmi.
Kočku berte výhradně na vodítku.
Hladit cizí psy a kočky se vyplácí pouze v případě, že jsou opravdu cizí.
Nikdy nepomáhejte staré, těhotné paní s kočárkem,
protože je to určitě převlečený transvestita, a bude se vám chtít odvděčit.
Nikdy nemluvte za jízdy s řidičem, obzvláště řídí-li.
Neotvírejte zavřené dveře, pokud je neumíte zavřít zpět,
dopravní podnik si za zavření účtuje slušné peníze.
Nevstupujte dveřmi, jsou-li zavřena všechna okna,
protože je v tramvaji zřejmě přítomen velice paranoidní revizor.
Dávejte obecně pozor na revizory.
Toť tak asi vše, co se důležitého týče.
Hodně zábavy a krásných zážitků přeje Dopravní Podnik Města Brna. 

Veselé Vánoce, Velikonoce, Ježíška, Santu a Santu se
vám zavděčuje přáním...   
                               Vaše DPMB