Tlačení v botě

Tlačím se
   bota již chvíli
      Nemá sil
  pláče pro palec
      nemá kam jít
   žvanec?
      K čemu se nazývá tancem
   když muchomůrky zcela jistě nekvetou
         žárem malého velkoměsta
       pokud ještě nesvítí nocí?
       jak se vyrovnat se zetlelým listím?
       ví tohle Bůh?
        nebo snad nezná otce svého
      když je tak chytrý?
         nebo není?
       nebo jen má malomyslnost
        usrkává z malého poháru vědění
zapomění

* * *

Kolik je hodin

Paní, nevíte prosím kolik je?
                                               
hodin...
                                        nevíte-li
                                                                
mám rád jejich cvakot víte?
                                                        aha...
                                                                
nepříliš toho namluvíte...
                        přesto díky za milý rozhovor
                                                                        vaší tváře

* * *

Čaj

Motá se lístky
                      od temných den
                                             hrnéčků
                           od temného dna
                                                  hrníčku
                                                               
až k světlým nazlátlým vrškům
                                                                                                            ke lžičce stříbrnosti
                                                                                                            nože
                                                                                          ouško se zlatí
                                                                                 pod prsty
                                             když celá tahle struktura
                                                                                 naklání se
                                                                                                   jen kvůli mé žízni...

* * *

Hrabity hrab

Housenky se mi zlatí
                        uchem v králičí nati
                                    
není třeba zabíjet
                  říkám si v duchu
                                    není třeba nabíjet
                                                v lovu na ropuchu
                  nemám smyslu žití
                                    chytnu si ho nití
                                                                        zapošiju
                                                                                    zapošiju
                                                                                                zapošiju
                                                                                                            zapošiju
                                                dokud nebude steh zcela pevný
                                                                  a nebude se mi pořád
                                                            dokola
                                                   dokola
                                                             dokola
                                                    dokola
                                                                  párat smysl života
                                                                                                pak si totiž
                              neustále ... neustále ... neustále --- pořád dokola
                                                                                                      opakuji
                                          že není smysl žití
                                                      mám radostných důvodů
                                                                                          oddávat se hnití?
                                                                                    smát se smátí
                                                                                                      jak motouzek nití
                                                            svatí se křtí
                                                                        křatí se mstí
                                                                                                
jsem křatem?
                                                                                    vašim katem?
                                                                                                      klidně vás tu namístě oddám
                                                sladkému příslibu nekonečného zítřka
                                                                                                kdy svět se rozvine
                                                                                                                  vašimi okny vstoupí vrakoviště
                                                                              cizích osudů
                                                                                                pak uvidíte
                                                            jak smysla životu nabudu
                                                                                                říkejte
                                                                                                            že jste rádi, krabi
                                                                                    na dně moře
                                                            naši kamarádi
                                                                              lezou
                                                                                          lezou
                                                                                                      lezou
                                          po dně, po vlastních čtyřech nožkách
                                                                                          nevím kolik jich mají
                                    nikdy jsem žádného na dně nepotkal
                                                                                    ač rád, hodil bych slovo
                                                                                                                  mohl se smát
                                                                                                                        svobodníkům svobodné sovy
                                                                                                            armáda?
                                                                                                      nikoli!
                                                                                                skončila pod koly
                                                                                                                        natáčeli mnoho piv
                                                                                                            než zjistili
                                                                                    že stal se hřích
                                                      hříchem svatých
                                                                              stala se pýcha Božského dechu
                                                                        život

* * *

Slovo sobota...

Sobota
                    Bez roboty
                    pochůzky
          kolem divadla
                    chladné ráno
                                        bez naturálií
                                                            pan Farář
                                                  nekáže
                                                            Bůh
                                              neodpočívá
                                        sobota?
                                                  lenivá
                                        nelenivá

(analýza: na obou stranách náboženství dějí se v Sobotu děje i neděje, teprve v Něděli, neděje se opravdu nikde nic)

* * *

Obrázek rána

Hbitý pošmourný malovaný                         štětcem Neznámého
smutní se beze smutku                         počmáraný šašek Podzim za okny
Hrabání listí                     Nějak mne minulo                         Už ta letní nálada
                        Je poněkud minulostí                                                ne-li nebyla-li
vůbec se nestydí                        nestyda                                    předá žezlo Zimě
bez větších zábran                        vane větrem                          líně
           
 předává žezlo            již od svého                        ne příliš úchvatného
                        
začátku      svého                         konce
                                   
 jako                                    by
                                    v dáli                             
 letěly

Dva                        líné                        balóny
            nad                         hladinou                        povrchu
při                         stydlivém                  svitu
mdlého slunce


Sobota, 23. listopadu 2002, 12:10:10 © Nevědomí Matěje Kaspera sr.o.