Věční poutníci

   Modrý most
                  z Měsíce
                           rozplývající se
                           tonoucí v hvězdách
                     na jedné straně pevný základ
                              
na druhé prach
                                 prach cesty hvězd
                     kde odjakživa sedávají poutníci
                                    pozorujíce hvězdy
                           ty jediné zářivé vyjímky
                  v dějinách lidstva
                              a celého vesmíru
                                                poutníci nebe
                              a poutníci Země
                                    mají k sobě kladný vztah
                    
    hvězdy nemusí pořád plakat
               když poutníci zpívají a hrají
                                s hvězdami si povídají
                                              
 a hvězdy blikají jim
                              na jejich věčnou cestu
                           protože zbytek
                                 přes tento věčný most
                           nikdy nechce přejít
                              protože neví co je na druhé straně
                     netuší
                              a tak se možná bojí
                                          o svoji normální existenci
                           která už tak hraje
                                       nemilými odstíny šedi
                     plesnivosti zeleně
                                    když přitom za mostem
                       
 v měsíčních mořích
                                    v mlhovinách
                     v různých pestrých galaxiích
              kde je možná
                                    a možná není
                        život
                                 je další podoba
                           štěstí
                                 vtělená do nekonečného
                        světla tmy

Nikdo se o tmu nezajímá
                              logicky
                                       protože v ní není vidět
                           máte-li zrak na světlo
                                       na tmu
                                             není víra
                              nikdo nechce tápat
                                          rukou v neznámém prostoru
                           odkázán na nový život
                  
bez světla
                              nepřizpůsobivost
                                          táhne balóny k zemi
                                       a tak vždy
                        když vychladne poslední kapka plynu
                                    balón splaskne
                        a usedá zpět
                                       pokud někdo nevyhodí přebytečné
                              závaží
                     a nepodaří se mu
                              uniknout přitažlivosti navždy

Utečenci vesmíru
                     balóny, které nevydržely
                                    v přitažlivosti
                              
odletěly
                  neznámo kam
                                 za tajným osudem
                     vytáhli si los štěstí
                              a ještě ho nesetřeli
                                                a už stejně není cesty zpět
                                    zaplatili
                                             skokem z přitažlivosti života
                                          a teď neví
                                 zda po setření
                                             je nečeká
                                    bílé místo
                                                bez vítězného symbolu

                  Ti co zbyli
                                 jsou zde odkázáni
                     krátkou dobu
                              užívat si pohledu na losy
                        přičemž stejně jednou
                                    budou muset i oni
                              setřít svůj los
                  to pozlátko
                           co jim kryje
                                 podstatu vesmíru
                        otázky konečnosti
                                    nekonečnosti
                           nejsou bez setření losu řešitelné!
                  kdo řeší je
                              kouká se na malý útržek losu
                     snaže se definovat
                              podle pravidel povrchních barev losu
                  jaká je hodnota pod pozlátkem
                              které je uděláno tak důkladně
                                                      že nezjistíte
                                    je-li váš los
                                                      výherní
                                                                  či naopak
                                    setřete
                                             a už jste sami losem
                                    jste taženi
                                             a osud
                                    se stává tím
                                                   kdo v několika malých okamžicích
                                          táhne ve vašem životě
                                                            vaším losem
                                                   za vás

Stávate se přihlížejícími
            svému vlastnímu osudu
                                    jenž se právě rozkrývá
                                                               na výherním poli losu
                                                      připravte si desetník
                                       jednou
                                                ho vy
                                       nebo někdo jiný
                                                      použije k setření vašeho losu
                                             a pak
                                                      se vydáte hledat
                                          smysl nekonečna
                                 tmu hvězd
                                             a stanete se věčnými poutníky
                        po mostech
                                       mezi měsíčními moři
                           a mlhovinami
                                          které vás vždy
                        s otevřenou náručí přijmou
                                    a pohostí
                                       
září temnot
                                 jíž doplní váš pohár
                        abyste neměli žízeň
                  na další nekonečné cestě
                                    
vesmírem

28.11.2002,16:04 © Matěj Kasper