Někde nad naším rozumem, někde v našem okolí,
ve formě myšlenek, hodnot a představ,
se rodí všerůzné bytosti,
množí se, mění a vyvíjejí, na nás jakoby nedbaje.