Mladík: "Nevšiml sis, že všichni staří připomínají děti?"

Sv. Otec: "Ano, cílem nás, filosofů, je bojovat za lepší svět. Pouze bych chtěl poukázat, že boj proti dobru a zlu je základním krokem k odstranění lidského utrpení!"

Znalec: "Děti vidí všechno jako příznivé, jenom sebe ne: proto se ještě nesnaží měnit své okolí a spíše tvoří sebe."

Starší dáma: "Starci nemají na mysli nic jiného, než ty jejich dětské hry: jako by chtěli zapomenout, co vlastně byli, jako by chtěli být znovu na začátku ."

Sv. Otec: "Je také zřejmé, že kontradikce v mém tvrzení je dokladem jeho pravosti, čímž ho vyvrací."

Uvaděčka v sexy šatech: "Bylo nám ctí přivítat zde Svatého Otce, představitele filosofie ve světě, a nejspíš i ve vesmíru ."

Publikum se směje a tleská

Kniha: "Dědeček Barunce vypravoval pohádky o říších, kde vždy vítězila láska a dobro."

Barunka z Knihy: "V každém okamžiku to pro mne byl objev. Objev nových světů, barev. Světů, které bych mohla stvořit, kdybych o to opravdu usilovala."

Zasněná manželka: "Chtěla bych se promyslet do dalších, temnějších vesmírů!"

Obvyklý (televizní) manžel: "Zlato, radši mysli, co budeme mít dnes k obědu."

Poustevník: "Nikdo těm nesmyslům nemůže věřit - vždyť jsme jen opice, skládající se po setmění kolem temných stromů ke spánku."

Jeho otec (dávno po smrti): Co se v mládí naučíš, v stáří jako bys znovu našel!"

+
3
#
?
0
A
!
-